Dobre wyniki Orange Polska za 3 kwartał

Orange Polska osiągnął w 3 kwartale solidne wyniki. Kluczowe usługi telekomunikacyjne rozwijają się w bardzo dobrym tempie, zarówno pod względem liczby klientów jak również wartości. Rentowność operacyjna EBITDAaL wzrosła o ponad 2% rok do roku. Łączne przychody firmy za 3 kwartał, w ujęciu rok do roku, pozostają na podobnym poziomie.

– Nasze wyniki w trzecim kwartale pokazują, że firma dobrze sobie radzi pomimo trudnych warunków makroekonomicznych. Wszystkie kluczowe usługi pozyskały więcej klientów niż w poprzednim kwartale, a jednocześnie, w dobrym tempie rośnie wartość. Bardzo cieszymy się z uzyskania licencji na częstotliwości 5G w paśmie C. To milowy krok w naszej działalności, który otworzy nowe możliwości w zakresie świadczenia usług dla klientów oraz znacząco poprawi pojemność naszych sieci mobilnych. To będzie impuls dla całej polskiej gospodarki, ponieważ cyfryzacja jest istotnym czynnikiem jej wzrostu. Chcemy zapewnić naszym klientom to co najlepsze w 5G, czekają nas znaczące inwestycje – powiedziała Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska.

– Jestem pod wrażeniem osiągnięć Orange Polska w ubiegłych latach i konsekwentnej realizacji strategii .Grow. Okazała się ona skuteczna, nawet w trudnych warunkach, jakie przyniosły wydarzenia ostatnich lat. Jesteśmy zdeterminowani, by wspólnie ją kontynuować i osiągnąć założone cele – dodała Liudmila Climoc.

Więcej klientów Światłowodu, Orange Love i usług mobilnych, rośnie także wartość

Trzeci kwartał był udany pod względem komercyjnym. Przybyło 43 tys. klientów Orange Światłowodu, a łącznie korzysta z usługi już 1,3 mln klientów w całym kraju. Zasięg zwiększył się o ponad 200 tys. gospodarstw domowych – do 7,7 mln domów i mieszkań. Przybyło też 16 tys. użytkowników pakietów Orange Love oraz ponad 60 tys. klientów abonamentowych głosowych usług mobilnych.

We wszystkich kluczowych usługach w bardzo dobrym tempie rośnie wartość (ARPO), dzięki podejściu „więcej za więcej” a także rosnącej liczbie klientów światłowodu.

Kluczowe wyniki finansowe za 3 kwartał: na drodze do osiągnięcia całorocznych celów.

Orange Polska osiągnął w 3 kwartale przychody na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Były one niższe o 0,3%. Solidne tempo wzrostu utrzymują kluczowe usługi telekomunikacyjne ( +5% rok do roku). To był także kolejny dobry kwartał, jeśli chodzi o popyt na urządzenia, zwłaszcza smartfony z wyższej półki cenowej – przychody ze sprzedaży sprzętu wzrosły o 11% rok do roku.

Po bardzo dobrej 1 połowie roku (wzrost przychodów aż o 20% r/r) widać spowolnienie popytu na rynku ICT wynikające z trudnego otoczenia makroekonomicznego. Przychody z tego biznesu były niższe o 3% rok do roku.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, wzrost EBITDAaL został wypracowany dzięki rosnącym przychodom z kluczowych linii biznesowych, co przełożyło się na wzrost marży bezpośredniej.

Rosnąca EBITDAaL przekłada się na wzrost zysku netto, który w 3 kwartale wzrósł o ponad 20%, a po 9 miesiącach jest już wyższy niż w całym roku 2022.

Całościowe wyniki za pierwsze 9 miesięcy tego roku stanowią dobrą bazę dla osiągnięcia całorocznych celów w zakresie wzrostu przychodów i EBITDAaL. Pełny raport z wynikami Orange Polska za 3 kwartał 2023 znajduje się na www.orange-ir.pl

Źródło: Orange Polska

 


Zajrzyj koniecznie do naszego Rankingu Abonamentów Komórkowych

Może Ci się również spodoba