Dobre wyniki Orange Polska za 3 kwartał

Orange Polska osiągnął w 3 kwartale solidne wyniki. Kluczowe usługi telekomunikacyjne rozwijają się w bardzo dobrym tempie, zarówno pod względem liczby klientów jak również wartości. Rentowność operacyjna EBITDAaL wzrosła o ponad 2% rok do roku. Łączne przychody firmy za 3 kwartał, w ujęciu rok do roku, pozostają na podobnym poziomie. – Nasze wyniki w trzecim kwartale pokazują, że firma dobrze sobie radzi pomimo trudnych warunków...