wzrost przychodów i stabilizacja EBITDA AL | T-Mobile Polska II kwartał

W drugim kwartale 2023 r. T-Mobile Polska:

  • Poprawił przychody o 2,7% (r/r), pomimo wciąż widocznego negatywnego wpływu regulacji stawek interconnect;
  • w obliczu rosnących kosztów operacyjnych ustabilizował wynik EBITDA AL, osiągając na koniec kwartału nieznaczny wzrost o 0,2% (r/r);
  • zwiększył liczbę klientów usług mobilnych o 350 tysięcy (r/r) oraz rozwinął bazę klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu;
  • konsekwentnie realizował ambitne założenia strategii ESG, działając szczególnie intensywnie na rzecz ochrony środowiska;
  • zwiększył sprzedaż usług abonamentowych oraz pakietów konwergentnych;
  • zanotował wzrost bazy klientów usług ICT oraz planów taryfowych dla firm segmentu SOHO;
  • modernizował infrastrukturę sieciową, rozwijając sieć LTE na bazie zasobów pozyskanych dzięki wyłączeniu sieci 3G oraz przygotowując się do uruchomienia sieci 5G na bazie oczekiwanych zasobów częstotliwości.

Q2 2023 WYNIKOWA GRAFIKA T-mobile

Na koniec drugiego kwartału 2023 roku baza klientów T-Mobile Polska liczyła 12,460 mln klientów, co oznacza wzrost o 353 tysięcy (2,9%) w stosunku do stanu po drugim kwartale ubiegłego roku. Jednocześnie w stosunku do pierwszego kwartału b.r. zmniejszyła się liczba aktywnych kart prepaid, co jest efektem wyłączania nieaktywnych kart pomocowych przekazywanych uchodźcom z Ukrainy. Porównując rok do roku, baza prepaid wzrosła o 193 tysiące, a liczba klientów abonamentowych wzrosła zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. To, w połączeniu z rosnącą popularnością wyższych planów taryfowych i pakietów konwergentnych, wzrostem przychodów z usług ICT oraz przekroczeniem liczby 200 tysięcy użytkowników usług szerokopasmowych pozwoliło na wypracowanie wzrostu przychodów o 2,7% mimo utraty części wpływów z tytułu rozliczeń operatorskich na skutek regulacji stawek MTR. Przychody T-Mobile w tym okresie wyniosły 1,66 mld PLN.

Drugi kwartał roku był kolejnym, w którym spółka mierzyła się ze wzrostem kosztów działalności. W szczególności wzrosły koszty zakupu energii elektrycznej, choć ten wzrost w części został skompensowany dzięki pozytywnym efektom kontraktu vPPA. W efekcie operator wypracował kwartalny wynik EBITDA AL w wysokości 466 mln PLN, a więc na poziomie zbliżonym do analogicznego kwartału zeszłego roku, z niewielkim wzrostem (0,2%). Co jednak najważniejsze, wzrost ten oznacza odwrócenie negatywnych trendów zaobserwowanych w dwóch poprzednich kwartałach: poprawa EBITDA AL  w porównaniu do pierwszego kwartału roku wyniosła 27 mln PLN.

Chcemy, żeby dzięki T-Mobile klienci mieli dostęp do pełnej oferty usług. Dlatego koncentrujemy się na pakietach konwergentnych, łączących usługi stacjonarne, głosowe i rozrywkę. Ale ta oferta nie byłaby kompletna bez troski o najwyższą jakość technologii i co najważniejsze: obsługi klienta. Widzimy, że to połączenie przynosi świetne efekty. Niestety, ostatnie kwartały to, oprócz sukcesu komercyjnego, także wzrost kosztów tak intensywny, że momentami niwelujący korzyści wynikające ze wzrostu przychodów – tak było w poprzednich dwóch kwartałach. Dlatego też to bardzo dobra informacja, że drugi kwartał 2023 kończymy odwróceniem tego trendu. Częściowe złagodzenie efektu wzrostu kosztów elektryczności dzięki uruchomieniu pierwszych farm zielonej energii w ramach umowy vPPA w połączeniu z dobrymi wynikami komercyjnymi dały nie tylko ustabilizowanie wyniku, ale nawet jego poprawę – powiedział Andreas Maierhofer, prezes Zarządu T‑Mobile Polska.

Umowa virtual Power Purchase Agreement, zawarta w ubiegłym roku, w ramach której specjalnie na potrzeby kontraktu z T-Mobile powstaje łącznie 5 farm fotowoltaicznych i wiatrowych jest obecnie dla T-Mobile nie tylko jednym z kluczowych elementów strategii troski o środowisko, ale także ważnym narzędziem kompensacji wzrostu kosztów energii. Działające już teraz 3 farmy PV pozwalają częściowo ograniczyć skutki ponad sześćdziesięcioprocentowego wzrostu kosztów zakupu energii. Farmy wiatrowe zostaną oddane do użytku w drugiej połowie roku, co pozwoli skompensować to obciążenie jeszcze skuteczniej.

Rozbieżność między wzrostem przychodów a wynikiem EBITDA AL pokazuje, jak poważnie na działalność takich firm jak nasza wpływa ciągły, znaczący wzrost kosztów. To ważne szczególnie teraz, gdy inwestujemy nie tylko w rozwój naszej sieci mobilnej, ale także rozbudowujemy infrastrukturę światłowodową, data center, rozwijamy kompetencje ICT i bezpieczeństwa oraz jesteśmy gotowi do inwestycji w rozwój sieci 5G w kolejnych miesiącach – powiedział Juraj Andras, członek Zarządu T-Mobile ds. Finansowych. Wszystko to jest możliwe dzięki przygotowaniom zapoczątkowanym i wdrożonym jeszcze w poprzednich latach: przyjęciu strategii koncentrującej się na jakości oraz stałej trosce o stabilność finansową firmy, które dziś procentują i pozwalają nam działać z pełną skutecznością mimo trudnego otoczenia ekonomicznego. 

Kolejnym, ważnym z perspektywy T-Mobile, wydarzeniem drugiego kwartału było ogłoszenie stworzenia w Polsce jednostki, której celem będzie realizacja różnorodnych, w tym międzynarodowych, projektów na potrzeby Grupy Deutsche Telekom: T Hub Polska. W ciągu najbliższych 3 lat  w T Hub zatrudnienie znajdzie 500 ekspertów i ekspertek IT i NT różnych specjalności, realizujących zadania zarówno na rzecz samej Grupy DT, jak i na potrzeby klientów firmy, obejmujących m.in. sektory motoryzacyjny, bankowy, rozwiązania z zakresu cyfryzacji UE czy niemieckie projekty rządowe.

Skupienie na kliencie i ofertach konwergentnych

T-Mobile kontynuuje strategię zapewniania swoim klientom jak najlepszych doświadczeń, a od drugiego kwartału 2023 r. daje taką okazję również przyszłym użytkownikom. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu do wszystkich ofert abonamentowych i pakietowych opcji testowania usług przez 30 dni. T-Mobile jest przy tym pierwszym operatorem w Polsce, który udostępnił możliwość darmowego, 3-miesięcznego testowania internetu mobilnego za pośrednictwem e-SIM-u bez zmiany dotychczasowego operatora.
Co równie ważne, T-Mobile stawia na rozwój i promocję usług konwergentnych. W drugim kwartale tego roku operator nie tylko rozszerzył usługę MagentaTV o 12 nowych kanałów telewizyjnych, ale zaproponował również klientom zakup usług konwergentnych do 9 miesięcy za darmo. Takie działania przełożyły się na wzrost zainteresowania ofertą pakietów usług – porównując sprzedaż pakietów usług ze światłowodem w drugim kwartale 2023 r. do kwartału poprzedzającego, wzrost wyniósł 6,8%, zaś w przypadku sprzedaży samego światłowodu operator zanotował wzrost o 22%, porównując drugi kwartał 2023 r. z analogicznym okresem w 2022 r.

Technologia dźwignią rozwoju biznesu i miast

Drugi kwartał 2023 r. w segmencie biznesowym T-Mobile to kontynuacja rozwijania technologii, które wspierają nie tylko firmy, ale również miasta i planetę. I tak, w przypadku dużych korporacji operator wdrożył usługę „Bezpieczny internet”, która pozwala na kompleksową ochronę łącza internetowego w danej firmie. Z kolei mniejsze biznesy mogą szybciej rozwijać się z T-Mobile dzięki odświeżonej ofercie MagentaBIZNES, w której od połowy maja tego roku operator komórkowy oferuje rozszerzone zakres usług. Oferta została wzbogacona m.in. o wyższą prędkości przesyłu, większy limit danych czy wyższe zniżki na urządzenia. Działania skupione na tworzeniu rozwiązań pozwalających rozwijać się małym i średnim firmom w drugim kwartale 2023 r. zaowocowały m.in. ponad 15 tysiącami klientów z aktywną usługą światłowodu i kolejnym okresem z dodatnim bilansem przenośności numerów.
Co równie ważne, nowe technologie wdrażane przez T-Mobile to także pozytywny wpływ na rozwój miast i planety. We Wrocławiu pływa już specjalna boja pomiarowa, monitorująca stan zanieczyszczenia Odry, a operator kolejny rok z rzędu otrzymał nagrodę podczas Smart City Forum za swoje rozwiązania z obszaru smart metering. T-Mobile kontynuuje przy tym partnerstwa w ramach w projektów edukacyjno-rozwojowych, w tym z firmą Siemens w zakresie prywatnych sieci kampusowych, z Krakowskim Parkiem Technologicznym w obszarze przemysłu 4.0 oraz z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie studiów podyplomowych z Zarządzania Cyberbezpieczeństwem.

Inwestycje w jakości usług

Po wyłączeniu sieci 3G T-Mobile koncentruje się na jak najszybszym uruchomieniu w uwolnionym pasmie technologii LTE. Do dyspozycji klientów oddano już 3100 zmodernizowanych w ten sposób stacji, co oznacza nie tylko wzrost szybkości transmisji danych, ale także poprawę jakości połączeń głosowych dzięki technologii voice-over-LTE. Na koniec drugiego kwartału już 70% ruchu głosowego w sieci operatora odbywało się właśnie za pośrednictwem VoLTE oraz VoWIFI. Ale to nie koniec usprawnień. T-Mobile konsekwentnie kontynuuje rozwój sieci 5G na bazie częstotliwości 2100 MHz i technologii DSS oraz przygotowuje infrastrukturę do uruchomienia 5G po uzyskaniu dodatkowych zasobów 3,6 GHz. W drugim kwartale liczba stacji bazowych oferujących zasięg sieci piątej generacji w tej technologii przekroczyła 50% wszystkich stacji dostępnych w sieci T-Mobile, a sieć 5G dociera obecnie do ponad połowy mieszkańców Polski. W tym czasie ilość danych przesyłanych w sieci mobilnej operatora wzrosła o 24% (r/r).
W drugim kwartale 2023 roku T-Mobile po raz kolejny udowadniał, że technologia może służyć środowisku. Pod koniec kwietnia operator uruchomił testową instalację zasilania stacji bazowej, na którą składają się nie tyko wykorzystywane do tej pory panele fotowoltaiczne, ale także turbiny wiatrowe oraz system magazynowania energii. Wyposażona w nowy, ekologiczny system zasilania stacja bazowa w Brudzowicach to pierwszy tego typu obiekt w Polsce.

Odpowiedzialnie dla środowiska

Oprócz rozwoju technologii przyjaznych środowisku operator może pochwalić się także dwoma wdrożeniami, które mają ścisły związek ze wsparciem bioróżnorodności. Pierwszy przykład takiego rozwiązania to zwodowanie bojki analitycznej, która monitoruje stan wody w Odrze, dzięki czemu wykrywanie ewentualnych zagrożeń jest możliwe na wczesnych etapach. Drugi to wdrożenie projektu monitorowania orłów bielików – dzięki założonym loggerom, naukowcy mogą śledzić i analizować zachowania tego zagrożonego gatunku. Zaangażowanie w tematy środowiskowe firma dodatkowo uzupełniła angażując się w obchody tegorocznego Dnia Ziemi w ramach, których stworzyła strefę dla pracowników. Przez tydzień promowano w niej ekologiczne rozwiązania i zachęcano pracowników m.in. do oddawania swoich starych telefonów czy testowania nowych samochodów elektrycznych.
W pierwszej połowie roku T-Mobile zmniejszył całkowite zużycie energii o 5%, a emisję CO2 o 24% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. Obecnie 100% energii wykorzystywanej przez firmę pochodzi ze źródeł odnawialnych. W porównaniu z rokiem 2019, kiedy T-Mobile ogłosił program redukcji śladu węglowego, firma zmniejszyła emisję CO2 (własną pośrednią i bezpośrednią) o 99%.
Warto dodać, że operator w ostatnim kwartale otrzymał dwa prestiżowe wyróżnienia: Złoty Listek „Polityki” potwierdził aktywne, strategiczne zaangażowanie w działania z zakresu równoważonego rozwoju, a obecność na liście „Diversity IN Check” – wysoką jakość działań z zakresu DE&I. Ponadto, aż 10 naszych projektów operatora zostało opisanych w 21. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będącego największym przeglądem inicjatyw ESG w Polsce.

źródło: t-mobile.pl

Może Ci się również spodoba