Wyniki Orange Polska za 3 kwartał 2022

Pomimo wymagającej sytuacji makroekonomicznej, zwłaszcza rosnących cen energii, Orange Polska zdołał wypracować w 3 kwartale tego roku dobre wyniki finansowe i komercyjne.

Przychody firmy wzrosły o ponad 8%, a rentowność operacyjna EBITDAaL o niemal 4% rok do roku. W stabilnym tempie przybywa klientów kluczowych usług: Orange Światłowodu, pakietów Orange Love oraz usług mobilnych. Popyt na cyfrowe usługi przełożył się na ponad 20-procentowy wzrost przychodów z usług ICT dla biznesu.

– Pomimo coraz trudniejszego otoczenia gospodarczego, jakość i dostępność naszych usług pozwala nam realizować cele komercyjne. Dzięki wspólnemu wysiłkowi całego zespołu działamy też bardziej efektywnie. Kryzys energetyczny i szybujące ceny energii pokazują dobitnie, że strategia #OrangeGoesGreen ma głęboki sens nie tylko społeczny, ale też biznesowy. W dłuższej perspektywie podnosi ona naszą efektywność – dzięki odnawialnym źródłom energii zasilającej nasze działania, a także dążeniu do zamykania obiegu – powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska. – Zwłaszcza dziś, w czasie kryzysu, nie możemy zapominać o wspieraniu społeczności, w których działamy. Nie możemy pozwolić na wykluczenie. Dlatego w ubiegłym tygodniu otworzyliśmy w Polsce Orange Digital Center, aby wspierać upowszechnianie nowych kompetencji, tak potrzebnych na rynku pracy – dodaje.

Orange Światłowód, Orange Love i usługi mobilne – liczba klientów i wartość rosną w dobrym tempie

Superszybki Orange Światłowód jest już dostępny dla niemal połowy Polaków – 6,8 mln gospodarstw domowych w całym kraju. W ciągu ostatnich 3 miesięcy zasięg usługi poszerzył się o ponad 280 tysięcy domów i mieszkań, głównie za sprawą współpracy z operatorami hurtowymi. W tym czasie przybyło także 55 tysięcy klientów Orange Światłowodu. Łącznie z tej usługi korzysta już 1,12 mln użytkowników. To o 27% więcej niż przed rokiem.

Stabilnie rośnie liczba klientów pakietów konwergentnych dla domu. W 3 kwartale przybyło 16 tysięcy użytkowników Orange Love, a łączna ich liczba zwiększyła się do 1,6 mln (o 4% rok do roku).

W podobnym tempie (4% rok do roku) rośnie liczba klientów abonamentowych mobilnych usług głosowych. W minionym kwartale przybyło ich 57 tysięcy.

Zainteresowanie szybszymi opcjami światłowodu, bogatszymi pakietami usług, oferującymi więcej za więcej, przekłada się także na wzrost przychodu na jednego klienta (ARPO) z poszczególnych, kluczowych usług telekomunikacyjnych.

Kluczowe wyniki finansowe – na dobrej drodze do realizacji całorocznych celów

Bezprecedensowy, niemal dwukrotny wzrost kosztów energii w porównaniu z 3 kwartałem ub. roku firma zdołała zrównoważyć z nadwyżką wzrostem przychodów z kluczowych usług, a także oszczędnościami. Dzięki temu rentowność operacyjna EBITDAaL wzrosła o niemal 4% rok do roku (podobny wzrost firma osiągnęła także łącznie za pierwsze 9 miesięcy).

Na przychody za minione 3 miesiące pozytywnie wpłynęły m.in. rosnące przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych (+5% rok do roku), kolejny bardzo dobry kwartał w usługach ICT dla biznesu (wzrost przychodów o 23% rok do roku). Dzięki skutecznym akcjom komercyjnym, o 17% w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku wzrosły przychody ze sprzedaży urządzeń.

Wyniki Orange Polska za 3 kwartał i pierwsze 9 miesięcy roku to dobra baza dla osiągnięcia całorocznych celów finansowych. Wyzwaniem jest jednak stale rosnąca i nieprzewidywalna inflacja. Będzie ona powodować wzrost kosztów, dlatego firma będzie pracować nad rozwiązaniami, które pozwolą w przyszłości ten niekorzystny wpływ ograniczyć.

Pełny raport z wynikami Orange Polska za 3 kwartał 2022 znajduje się na www.orange-ir.pl

Źródło: orange.pl

Może Ci się również spodoba