T-Mobile wraz z partnerami wesprze polski przemysł 4.0

Współtworzone przez T-Mobile konsorcjum hub4industry, we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym, uruchomiło projekt European Digital Innovation Hub (EDIH). Celem projektu jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w odpowiednim wdrożeniu nowych technologii, a z projektu skorzystają organizacje, które chcą wykorzystać potencjał przemysłu 4.0 w budowaniu konkurencyjności na rynkach międzynarodowych i w Polsce.

Projekt EDIH jest kontynuacją wcześniejszego projektu DIH (Digital Innovation Hub) hub4industry, skierowanego do firm przemysłowych, które chcą wprowadzić do swoich fabryk rozwiązania przemysłu 4.0. W ramach nowej inicjatywy konsorcjum zaoferuje przedsiębiorcom i zainteresowanym instytucjom szeroką gamę usług, takich jak szkolenia, usługi doradcze, demonstracje technologii czy testowanie ich w zakładach produkcyjnych. W ten sposób uczestnicy projektu będą mogli zdobyć wiedzę i doświadczenie potrzebne do efektywnego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w swoich organizacjach.

 

Propozycja skierowana jest przede wszystkim do firm z branż, takich jak inteligentna robotyzacja, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, produkcja przyrostowa, łączność 5G czy Internet Rzeczy (IoT). Konsorcjum zaprasza również wszystkie instytucje zainteresowane wzięciem udziału w cyfrowej transformacji oraz budowie przemysłu 4.0. Głównymi celami EDIH są przede wszystkim zwiększenie świadomości małych i średnich przedsiębiorstw na temat zmian w przemyśle oraz stymulowanie popytu na rozwiązania związane z przemysłem 4.0. Ponadto, projekt ma na celu szkolenie kadr przemysłu w zakresie nowych technologii, aby przygotować je do wyzwań przyszłości. W ramach projektu, wybrane firmy otrzymają również wsparcie w postaci usług „Test before Invest”, dzięki którym będą mogły sprawdzić efektywność proponowanych technologii przed ich wdrożeniem.

„Jestem przekonany, że inicjatywa European Digital Innovation Hub będzie miała istotny wpływ na długoterminowy rozwój gospodarczy Polski, poprzez pobudzanie inwestycji w nowoczesne technologie oraz promowanie postępu w przemyśle krajowym. Współpraca z czołowymi uczelniami, ośrodkami badawczymi oraz firmami z różnych branż umożliwi wymianę wiedzy i technologii pomiędzy uczestnikami i przyczyni się do dalszego rozwoju krajowego ekosystemu innowacji oraz wzrostu kompetencji polskich firm na arenie międzynarodowej” – powiedział Piotr Biały Dyrektor Biura Rozwoju Sprzedaży i Nowych Technologii, T-Mobile Polska.

W skład konsorcjum hub4industry wchodzą takie podmioty, jak T-Mobile Polska (wraz z hub:raum i T-Systems Polska), ASTOR (wraz z Improvement Factory), AGH, Politechnika Krakowska, BIM Klaster, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, Entra Group oraz ReliaSol i ICsec. Współpraca tych instytucji gwarantuje szerokie spektrum kompetencji i doświadczenia w obszarze przemysłu 4.0.

źródło: t-mobile.pl


TaniAbonament.pl rekomenduje: dobierz odpowiedni abonament komórkowy do swoich potrzeb

Może Ci się również spodoba