wyniki Play za 2020 r. – jest stabilność biznesowa

16 marca 2021 roku Grupa iliad opublikowała wyniki finansowe za rok 2020 uwzględniające wyniki finansowe Play. Od dnia 18 listopada 2020 r. Grupa iliad ujmuje wyniki Play w Polsce w swoich sprawozdaniach finansowych. W ujęciu pro forma, przy założeniu konsolidacji od 1 stycznia 2020 r. kluczowymi wydarzeniami w ciągu roku były: W całym roku 2020, Play osiągnął przychody w wysokości 7,16 mld zł, co oznacza wzrost...