T-Mobile prezentuje raport odpowiedzialności biznesu w nowoczesnej odsłonie

T-Mobile Polska opublikował raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma wielokrotnie nagradzana za swoje odpowiedzialne działania w tym roku po raz pierwszy wydała pełne podsumowanie działań podjętych w 2019 roku – z CR-owymi aktywnościami operatora można zapoznać się w raporcie w wersji online, w którym wykorzystano elementy technologii virtual reality.

Wydany przez T-Mobile raport przedstawia zaangażowanie firmy w rozwój zrównoważonego biznesu. Najważniejsze w tym zakresie są rozwiązania zawarte w „Strategii odpowiedzialnego biznesu 2020-2025” oraz strategii WE CARE. Raport jest jednocześnie zobowiązaniem do podejmowania w przyszłości kolejnych inicjatyw, by realizować cele odpowiedzialnej społecznie organizacji. Jego istotnym elementem jest przedstawienie mapy najważniejszych działań i inicjatyw firmy w technologii VR.

  • T-Mobile Polska konsekwentnie podąża drogą zrównoważonego rozwoju, podejmując kolejne inicjatywy w duchu koncepcji odpowiedzialnego biznesu. Zrównoważony rozwój wpisany jest w strategię zarówno T-Mobile Polska, jak i całej grupy Deutsche Telekom. Odpowiedzialna firma troszczy się o klimat, planetę, miejsce, w którym żyjemy, ale też o człowieka, który jest jego nierozerwalnym elementem. Takie przedsiębiorstwo dba o to, aby każdy z nas żył w lepszym i bardziej przyjaznym środowisku. Trzeba jednak patrzeć na to zagadnienie szeroko, podejmując szereg ważnych aktywności, które łączą realizację działań CR ze strategią biznesową, ale także stawiać sobie ambitne cele na przyszłość. W naszym raporcie odpowiedzialnego biznesu pokazujemy szerokie spektrum działań podejmowanych przez T-Mobile na rzecz całego otoczenia naszej firmy

    – komentuje Andreas Maierhofer, CEO T-Mobile Polska.

Struktura raportu opiera się na filarach strategii WE CARE oraz zawiera kluczowe informacje nt. modelu zarządzania w firmie, działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa w Internecie, edukacji dzieci, odpowiedzialności wobec pracowników, wspierania różnorodności, wolontariatu pracowniczego, etyki i compliance oraz zaangażowania społecznego. Istotnym elementem raportu jest prezentacja działań na rzecz środowiska naturalnego.

Jak podsumowuje Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej:

  • Publikacja raportu CR, po raz pierwszy w tak kompleksowej formie, daje jasny sygnał, w jakim kierunku podążamy jako firma. Kampania WE CARE to coś dużo więcej niż zwykła inicjatywa. Stawiamy sobie poprzeczkę bardzo wysoko – nie tylko mówimy o tym, co zrobiliśmy, ale deklarujemy także, co zrobimy w niedalekiej przyszłości. Stąd też decyzja o zaangażowaniu grupy pracowników różnych departamentów i grona blisko 100 interesariuszy w proces definiowania tego, co raport powinien zawierać. Nie bylibyśmy sobą, gdyby forma raportu nie była nieco inna od standardowej. Zastosowanie technologii VR pozwoliło nam w wyjątkowy sposób przekazać ideę, że działania CR mają wpływ nie tylko na firmę, ale na całe jej otoczenie.

Raport został opracowany zgodnie ze światowymi wytycznymi Global Reporting Initiative GRI Standards oraz był poddany weryfikacji zewnętrznej przez niezależną firmę audytorską.

Raport w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie www.raport-t-mobile-polska.pl.

Może Ci się również spodoba