T-Mobile – nowoczesne Data Center, z przesyłem danych o prędkości 400Gbit/s w Warszawie

T-Mobile duże logoZapotrzebowanie na nowoczesne usługi w chmurze rośnie. Coraz więcej firm rozpoczyna lub jest w trakcie procesu cyfrowej transformacji. Kluczowe dla nich jest bezpieczeństwo przetwarzania danych, dostępność usług oraz możliwość jak najlepszego dostosowania narzędzi cyfrowych do zmieniającego się błyskawicznie otoczenia biznesowego. W odpowiedzi na te potrzeby T‑Mobile uruchamia nowoczesne centrum przetwarzania danych w Warszawie, połączone z innymi lokalizacjami T‑Mobile łączem Ethernet o prędkości 400Gbit/s. Szybsze połączenie zagwarantuje odpowiednią przepustowość do zewnętrznych operatorów i dostawców usług na świecie.

W czasie pandemii stało się jasne, że centra danych są kluczowe dla funkcjonowania nie tylko globalnej, ale również polskiej gospodarki. Według firmy analitycznej PMR, do 2025 roku zapotrzebowanie na usługi przetwarzania danych i kolokację może się nawet podwoić. Biorący udział w badaniu menadżerowie i członkowie zarządów w znakomitej większości (aż 74%) wskazywali transformację cyfrową, nowe sposoby pracy i digitalizację jako najważniejszy pozytywny skutek pandemii. Co więcej, trend ten nie dotyczy już tylko największych firm, ale również małe i średnie biznesy, które muszą dostosować swój model do obecnych realiów. Wychodząc naprzeciw zwiększającemu się stale popytowi na usługi przetwarzania danych, T‑Mobile otwiera centrum danych o powierzchni kolokacyjnej przekraczającej 1700 m2. Wraz z otwarciem nowego obiektu pierwszy duży klient biznesowy, reprezentujący branżę finansową, odebrał 250 m2 powierzchni i wkrótce rozpocznie korzystanie z nowej infrastruktury.

Usługi przetwarzania i ochrony danych, dostarczanie kompleksowych i bezpiecznych technologii ICT na stałe wbudowane jest w nasze DNA. Nasza transformacja, od operatora telekomunikacyjnego do wszechstronnej firmy technologicznej, nie byłaby możliwa bez ciągłego rozwoju technologii chmurowych oraz inwestycji w nowoczesne centra przetwarzania danych. Przenoszenie własnych zasobów do chmury i zwinny model pracy umożliwiły nam jeszcze szybsze dostarczanie naszych usług, a kolejnym etapem będzie pełna wirtualizacja naszej sieci. Ostatnie lata pokazały nam, że prowadzenie biznesu nie jest już dziś możliwe bez ciągłego inwestowania w nowe technologie. Dlatego, ogromnie cieszy mnie to, że jako jeden z największych dostawców usług chmurowych w Polsce możemy wspierać naszych partnerów w szybkiej transformacji cyfrowej, budowaniu innowacyjności oraz trwałej odporności na zmiany powiedział Andreas Maierhofer, prezes T‑Mobile Polska.

T-Mobile posiada sieć kilkunastu ośrodków przetwarzania danych w kraju. Nowy obiekt przy ul. Szlacheckiej w Warszawie to kolejny etap konsekwentnej realizacji wizji rozwoju technologii chmurowych T‑Mobile. Z jej efektów czerpie operator, ale również jego klienci – globalni dostawcy treści, międzynarodowe korporacje, firmy z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, jak również mniejsze firmy z szeroko pojętego segmentu MŚP.

Zmniejszamy wpływ na środowisko

Nowa inwestycja wpisuje się w szeroko zakrojoną strategię na rzecz zmniejszania wpływu działalności spółki na środowisko i deklarację osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku. Cała energia zasilająca nasze obiekty pochodzi ze źródeł odnawialnych, a współczynnik PUE (ang. Power Usage Effectiveness) określający proporcje całkowitej energii elektrycznej zużywanej na zasilanie centrum danych do energii elektrycznej pobieranej przez urządzenia informatyczne, wynosi 1,3. Oznacza to, że zaledwie 30% energii zużywane jest na utrzymanie dodatkowych układów. Stawia to nowe centrum danych T‑Mobile na równi z najbardziej nowoczesnymi obiektami tego typu.

Bezpieczeństwo danych w najlepszych rękach

Realizując nową inwestycję największy nacisk położono na bezpieczeństwo: fizyczne, energetyczne, telekomunikacyjne a także te świadczone w ramach usług cyberbezpieczeństwa. Umiejscowienie obiektów data center T‑Mobile w różnych regionach Polski pozwala klientom na bezpieczne współdzielenie zasobów w kilku lokalizacjach.

T‑Mobile dysponując własną infrastrukturą sieciową i centrów danych, zapewnia budowę systemów opartych o georedundancję w modelu Disaster Recovery, gwarantując integralność danych w wypadku awarii lub braku dostępu do jednego z obiektów. Wszystko po to aby dane były odpowiednio zabezpieczone i zapewniały ciągłość działania.

Przed oddaniem do komercyjnego użytkowania obiekt przeszedł szereg testów prowadzonych przez niezależny podmiot audytujący i potwierdzający jego zgodność z wymogami certyfikacji ANSI/TIA 942 oraz europejską i polską normą EN-PN 50600.

Przewagą konkurencyjną T‑Mobile jest możliwość zaoferowania kompleksowych usług. Poza rozwiązaniami chmurowymi znajdziemy również najwyższej jakości szerokopasmową transmisję danych (sieć VPN, dedykowane pasmo Internet, łącza punkt – punkt w oparciu o rozległą sieć światłowodową, LTE lub 5G) oraz zaawansowane usługi cyberbezpieczeństwa (Firewall, NGFW, WAF, Anty DDoS, Security Operations Center).

Więcej informacji o wszystkich usługach dla biznesu oferowanych przez T‑Mobile można przeczytać pod adresem https://biznes.t-mobile.pl.

źródło: t-mobile.pl

Może Ci się również spodoba