Korzyści z wprowadzenia chmury obliczeniowej do swojego biznesu

chmura obliczeniowaZ chmury obliczeniowej korzystamy częściej niż nam się wydaje, chociaż jej darmowe odpowiedniki różnią się od tych przygotowanych z myślą o biznesie. Znana również jako cloud computing jest szczególnie przydatnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw.

Co to jest chmura obliczeniowa

Popularność chmury obliczeniowej wzrasta coraz bardziej, szczególnie wśród mniejszych i większych przedsiębiorstw. Model chmura zakłada przechowywanie danych, aplikacji oraz plików w chmurze na serwerach rozmieszczonych na całym świecie. Jest to nieograniczony dostęp do zasobów danych, który pozwala zaoszczędzić koszt zakupu serwera. Za infrastrukturę odpowiada wówczas administrator. Nie musimy się wówczas martwić o administrację serwerów, chociaż i taką usługę możemy jako firma sobie wykupić. Administracja serwerami pozwala kontrolować bezpieczeństwo i eliminuje ryzyko usterek.

Rodzaje chmury obliczeniowej

Wybór chmury obliczeniowej jest zależny od potrzeb firmy oraz jej wielkości. Należy pamiętać, że jest to technologia niejednolita i na rynku możemy spotkać różne rodzaje chmury. Odmienne rodzaje będą odpowiadać konkretnym potrzebom, typom wdrożenia czy elementom architektury sieciowej. Oto następujące rodzaje chmury, które mimo, że sprowadzają się do podobnego mianownika różnią się poszczególnymi technologiami:

 • Chmura publiczna – jednym z popularniejszych wyborów jest zastosowanie chmury publicznej do procesów obliczeniowych. Są to usługi za które operator bierze na siebie główną obsługę działania, zaczynając od konserwacji infrastruktury do jej rozbudowy. Współdzielenie zasobów pomiędzy klientami w chmurze publicznej może obniżyć wydajność działania oraz nie pozwala na większą indywidualizację pod klienta.
 • Chmura prywatna – pozwala użytkować technologię chmury na wyłączność przez jeden podmiot. Prywatna platforma przekłada się na pewność pod względem sprawdzania danych, a także kontrolę nad rozbudową środowiska infrastruktury. Minusem tego rozwiązania może być jedynie limit zasobów oraz fakt, że jest to dość wymagający i czasochłonny proces jeśli chcemy tą chmurę rozbudować.
 • Chmura hybrydowa – umożliwia migrację danych i zasobów pomiędzy dwoma wyżej wspomnianymi rodzajami chmury. Elastyczna technologia daje szersze możliwości dostosowania chmury do potrzeb jednostki czy formatów zabezpieczeń. W praktyce zasoby o przewidywanym zużyciu generowane są z chmury prywatnej. W przypadku braku możliwości generowania zasobów dochodzi do przeniesienia na chmurę publiczną.
 • Multicloud – jest to środowisko obliczeniowe i nie jest oparte na jednym źródle. Pozwala na korzystanie z zasobów w chmurze od kilku dostawców.

Typy i modele chmury

Usługi realizowane przez centrum danych w ramach chmury można podzielić na cztery kategorie.

 • Iaas (Infrastructure as a service) – fundament usług w chmurze obliczeniowej. Jest to wynajęcie sieci i stworzenie zewnętrznej infrastruktury. Dostawca zapewnia sieci, serwery czy systemy operacyjne,
 • Paas (Platform as a service) – w ramach tej usługi zapewnione jest niezbędne środowisko do obsługi i uruchomienia aplikacji oraz jego późniejszego zarządzania.
 • Saas (Software as a service) – dostawca zapewnia tutaj dostęp do aplikacji i jej infrastruktury oraz jest odpowiedzialny za jej pełną obsługę od prac konserwowych przez aktualizację po ochronę danych.

Korzyści wdrożenia chmury obliczeniowej do biznesu

Wykorzystanie usług chmury obliczeniowej w firmie to wiele zalet dla przedsiębiorcy pod względem czasowym i finansowym. Najważniejsze zalety chmury dla biznesu to:

 • skalowalność – odpowiednia ilość zasobów dostosowana do każdej sytuacji. Przydatna szczególnie podczas rozwoju firmy, zapewniając elastyczność zużycia mocy obliczeniowej w różnych okresach firmy.
 • koszty – ograniczenia nakładów finansowych związanych z infrastrukturą serwerową i jej obsługą. Obowiązki utrzymania przechodzą na dostawcę usług, co pozwala skupić się firmie na pozostałych działania usprawniających działanie.
 • dostępność – możliwość dostępu z poziomu wielu urządzeń, także mobilnych. W praktyce jest to znacznie ułatwiona komunikacja, współpraca i przepływ pracy w organizacji.
 • bezpieczeństwo – dane przechowywane w chmurze są szyfrowane co zapewnia 100% bezpieczeństwo. Dostęp jest ograniczony tylko dla firmy i to osoba decyzyjna wyznacza komu, jak i na ile udostępnia dokumenty.

Koszty usług chmurowych

Przejście do chmury obliczeniowej pozwala firmom zaoszczędzić pieniądze. Wykorzystanie serwera w chmurze to odjęcie takich wydatków jak:

 • wartość samego serwera
 • utrzymanie specjalistów IT
 • ograniczenie kosztów prądu

Rozwiązaniem serwerowym, które warto rozważyć jest zakup usługi od firmy zewnętrznej, dzięki czemu zyskujemy kontrolę nad zasobami i aplikacjami serwera bez konieczności zakupu własnego urządzenia. Najpopularniejszą usługą są serwery VPS, które zapewniają większą moc obliczeniową niż w przypadku serwerów współdzielonych i są tańszym rozwiązaniem od serwerów dedykowanych.

Wybór chmury obliczeniowej może przynieść wiele korzyści finansowych i pozafinansowych dla biznesu. Rozwiązania chmurowe pozwalają ograniczyć koszty zakupu sprzętu i jego późniejszego utrzymania, a dodatkowo zwiększają możliwości na rozwój firmy.

Może Ci się również spodoba