Indeks Płatności Mobilnych

Mazars publikuje Indeks Płatności Mobilnych podkreślając potencjał rozwojowy dla operatorów telekomunikacyjnych

– Chiny czołowym rynkiem rozwoju płatności mobilnych i krajem będącym na najlepszej drodze do stania się społeczeństwem bezgotówkowym.

Mazars ogłasza wydanie Indeksu Płatności Mobilnych Mazars, który identyfikuje rynki o największym potencjale rozwoju mobilnych usług finansowych. W zestawieniu tym przeanalizowano 17 rynków i 10 zmiennych związanych z zachowaniami klientów, stopniem penetracji rynku płatności mobilnych oraz regulacjami i infrastrukturą. Chiny, Stany Zjednoczone, i Wielka Brytania okazały się krajami o największym potencjale, a RPA, Meksyk i Indie znalazły się na samym dole Indeksu.

 

26 września 2019 r.: Mazars, międzynarodowa firma audytorsko-doradcza opublikowała nowy raport – „Przyszłość sektora telekomunikacyjnego: Wygrać walkę o doświadczenie klienta. Przypadek mobilnych usług finansowych”. Ta zawierająca wypowiedzi 10 ekspertów publikacja przedstawia w jaki sposób firmy telekomunikacyjne wzmacniają lojalność klientów i poprawiają wynik finansowy wykorzystując możliwości jakie dają finanse mobilne do tworzenia i promowania doświadczeń klientów.

 

Centralną częścią raportu jest Indeks Płatności Mobilnych Mazars, który pokazuje ogromne szanse na zdobycie przewagi konkurencyjnej dzięki oferowaniu mobilnych usług finansowych przez firmy z sektora telekomunikacyjnego. Wśród 17 przeanalizowanych rynków, pierwsze trzy pozycje zajęły Chiny, USA i Wielka Brytania, natomiast RPA, Meksyk i Indie plasują się na 3 ostatnich miejscach.

Julien Huvé, Lider Sektora Usług Telekomunikacyjnych w Grupie Mazars komentuje:

Branża telekomunikacyjna nieustannie się zmienia. Zwykłe łączenie ludzi nie jest już wystarczające – zamiast tego operatorzy telekomunikacyjni chcą odgrywać wiodącą rolę w modelowaniu doświadczeń klientów. Korzystając ze swoich urządzeń, aby odblokowywać współdzielone, autonomiczne samochody i robiąc zakupy typu „shop and go” bez potrzeby sięgania po portfel, klienci wkraczają w nową erę bezproblemowych rozwiązań. I właśnie tu pojawiają się szanse dla firm telekomunikacyjnych, które teraz mogą je urzeczywistnić”.

Julien Huvé dodaje: “ Indeks Płatności Mobilnych Mazars wskazuje które rynki przedstawiają największe możliwości i wyzwania dla firm telekomunikacyjnych dążących do rozwoju biznesu i wyjścia z ofertą poza zwykłe usługi łączności i dostęp cyfrowy”.

 

Analizując rynki na podstawie dziesięciu różnych zmiennych związanych z regulacjami i infrastrukturą, zachowaniami klienta i wskaźnikiem penetracji płatności mobilnych, Indeks stanowi podstawę do porównywania możliwości mobilnych usług finansowych na całym świecie.

Index Płatności Mobilnych

 

Chiny: Rosnące społeczeństwo bezgotówkowe

Chiny jako kraj numer 1 w Indeksie Płatności Mobilnych Mazars znacznie wyprzedza inne kraje pod względem płatności dokonywanych za pomocą telefonu. Ilość takich transakcji na rynku zdominowanym przez dwa giganty technologiczne: WeChat Pay firmy Tencent oraz Alipay koncernu Alibaba, wzrosła aż dziesięciokrotnie od 2012 roku.

Oto kilka kluczowych wskaźników dla Chin:

 • 6,8 biliona USD – wartość rynku płatności mobilnych w Chinach (2018)
 • 132% – wskaźnik zarejestrowanych płatności mobilnych dokonanych przez osoby dorosłe  (2017)
 • 13.5% –  udział firm telekomunikacyjnych w rynku płatności mobilnych
 • 9.2% – populacja osób korzystających wyłącznie z usług bankowości mobilnej

 

USA: Dojrzały rynek zmieniający się stopniowo

Digitalizacja usług finansowych na znajdującym się na drugiej pozycji Mazars Mobile Payments Index rynku amerykańskim, następowała stopniowo. Pomimo dużego rozproszenia, rynek USA oferuje doskonałe warunki do wdrożenia mobilnych usług finansowych.

Kluczowe dane dla USA:

 • 36% – udział populacji dorosłych aktywnie korzystających z płatności mobilnych (2017)
 • 3,8% – stosunek płatności mobilnych do pozostałych płatności (2017)
 • +55% – klienci amerykańscy zgłaszający obawy dotyczące prywatności danych
  w latach 2016 i 2017

 

Wielka Brytania: Pionier rynku europejskiego

Zjednoczone Królestwo okazuje się być europejskim pionierem w Indeksie Płatności Mobilnych Mazars, głównie dzięki dobrym wynikom w dziedzinie regulacji i infrastruktury. Promowane przez Wielką Brytanie podejście kontrolowanych przez regulatora testów
i innowacji, tzw. sandbox approach okazuje się być niezwykle skuteczne i sprzyjające innowacjom.

Kluczowe dane dla Wielkiej Brytanii:

 • +225% – wzrost płatności zbliżeniowych (2016)
 • 40 konkurentów na rynku płatności mobilnych
 • 14% stosunek płatności mobilnych do pozostałych płatności (w porównaniu do <8%
  – średnia panelu europejskiego)

 

Afryka Wschodnia: Kontynent możliwości

W ostatniej dekadzie Afryka wyrosła na globalnego lidera usług finansów mobilnych – ponad połowa firm z sektora mobilnego pieniądza działa na tym kontynencie. Najlepsze wyniki osiągnęły Kenia i Wybrzeże Kości Słoniowej, a usługi finansów mobilnych odgrywają ważną rolę w procesie transformacji gospodarczej i integracji społecznej na kontynencie, szczególnie w odniesieniu do kobiet.

Kluczowe dane dla Afryki Wschodniej:

 • 82% wskaźnik średniej penetracji mobilnej w Afryce
 • 70% oczekiwany wskaźnik penetracji rynku płatności przez smartfony w 2024
 • 40 konkurentów na rynku płatności mobilnych

 

Mimo, że raport nie omawia szczegółowo sytuacji w Polsce, warto nadmienić, że w Indeksie Płatności Mobilnych Mazars, Polska plasuje się na 7 na 17 miejsc, pod względem “zachowań konsumentów”. Biorąc pod uwagę czynnik “użytkownicy oraz dokonujący płatności za pośrednictwem urządzeń mobilnych” znajduje się na 8. Miejscu. Oceniając natomiast “dopasowanie regulacji prawnych oraz infrastruktury”, skutkującym szybkim rozwojem płatności mobilnych Polska zajmuje 14 miejsce na 17 występujących w raporcie.

„Rynek płatności mobilnych w Polsce jest jednym z bardziej zaawansowanych w Europie. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem technologii 5G, która może znacznie przyspieszyć rozwój tego rynku. Wykorzystanie potencjału technologii w tym zakresie może zależeć w dużej mierze od przychylności polskich ustawodawców co do skonstruowania regulacji i dostosowania infrastruktury.” – uważa Monika Kaczorek, Partner, Lider Sektora Usług Telekomunikacyjnych Mazars w Polsce.

Może Ci się również spodoba