Dobry kwartał Orange Polska. Dalszy wzrost przychodów

Pierwszy kwartał 2019 był udany pod względem komercyjnym. Liczba klientów internetu światłowodowego wzrosła o 61 proc. w porównaniu do 1 kwartału ubiegłego roku. W zasięgu Orange Światłowodu jest 3,5 mln gospodarstw domowych. W tym czasie wzrosła także baza użytkowników usług konwergentnych oraz usług mobilnych. Wpłynęło to na utrzymanie trendu wzrostu przychodów – były one o 2,6 proc. wyższe niż rok wcześniej.

wyniki orange polska grafika„W minionym kwartale, zgodnie ze strategią Orange.One koncentrowaliśmy się na budowaniu wartości, w tym na konwergencji usług i monetyzacji światłowodów. Odświeżyliśmy ofertę Orange Love – stworzyliśmy nowe pakiety dla klientów poszukujących bogatszych treści telewizyjnych i większych pakietów danych mobilnych. Coraz więcej klientów decyduje się na ofertę konwergentną – powiedział Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska – Nasza sieć światłowodowa dociera obecnie do niemal 25 proc. wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. W największych miastach zasięg jest już bliski 50 proc. Sieć światłowodowa jest naszym kluczowym atutem, który daje nam dużą przewagę na konkurencyjnym rynku. Dlatego pod koniec kwietnia zdecydowaliśmy się rozszerzyć ofertę łącza gigabitowego na cały kraj”.

Wyniki komercyjne: konwergencja zwiększa lojalność klientów

Skupienie się na dostarczaniu konwergentnych pakietów usług mobilnych i stacjonarnych przynosi efekt w postaci zwiększenia lojalności klientów i w konsekwencji większej sprzedaży usług. W 1 kwartale przybyło 41 tys. użytkowników usług konwergentnych co oznacza wzrost o 17 proc. rok do roku. Z pakietów korzysta już 59 proc. klientów szerokopasmowego internetu i 47 proc. indywidualnych klientów usług mobilnych. Łączna liczba usług w pakietach przekroczyła 5,2 mln.

Powiększa się liczba klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego, co w głównej mierze wynika z szybkiego wzrostu liczby użytkowników Orange Światłowodu. W 1 kwartale przybyło 34 tys. i jest ich już łącznie ponad 400 tys. czyli o 61 proc. więcej niż rok wcześniej. O 48 tys. – czyli 2,3 proc. rok do roku – zwiększyła się liczba abonentów usług mobilnych.

Wyniki finansowe: przychody konsekwentnie rosną

W 1 kwartale przychody wyniosły 2 mld 778 mln złotych. To o 70 mln złotych czyli 2,6 proc. więcej niż przed rokiem. Miało na to wpływ kilka czynników – przede wszystkim wysoki wzrost przychodów z usług konwergentnych (27 proc. rok do roku) oraz z usług IT i integratorskich (31 proc. rok do roku). Rozwój odsprzedaży energii elektrycznej doprowadził również do wzrostu pozostałych przychodów.

Wskaźnik EBITDAaL (nowy wskaźnik rentowności operacyjnej wprowadzony pod nowych standardem rachunkowości MSSF 16) za 1 kwartał wyniósł 643 mln zł i był o 2,4 proc. niższy rok do roku. Jednak po uwzględnieniu niższych niż przed rokiem zysków ze sprzedaży nieruchomości wskaźnik ten jest właściwie stabilny. Koszty pośrednie (z wyłączeniem zysków ze sprzedaży aktywów) spadły o 4 proc. rok do roku.

Nakłady inwestycyjne na poziomie 463 mln złotych były o niemal jedną trzecią wyższe niż przed rokiem i odzwierciedlały inny rozkład inwestycji w trakcie roku. Są one zgodne z całorocznym planem.

Całoroczne prognozy podtrzymane

Wyniki finansowe w 1 kwartale były zgodne z oczekiwaniami firmy, dlatego Orange Polska podtrzymuje prognozy wzrostu zarówno przychodów, jak i EBITDAaL w 2019 r., a także prognozy dotyczące nakładów inwestycyjnych.

Operator będzie kontynuował strategię zorientowaną na budowanie wartości firmy i optymalizacji kosztów pośrednich. Takie podejście pozwoli zwiększyć rentowność w nadchodzących kwartałach.

Pełna treść raportu przedstawiającego szczegółowe wyniki finansowe i komercyjne dostępna jest na stronie: http://www.orange-ir.pl

Infografika Orange zysk

Może Ci się również spodoba