Czwarty raport zrównoważonego rozwoju T-Mobile Polska

raport zrównoważonego rozwoju t-mobileSytuacja geopolityczna, wzrastająca inflacja, konsekwencje pandemii COVID-19 i ekstremalne zmiany klimatu, a do tego wszystkiego rosnące zagrożenie dezinformacyjne w cyfrowym świecie. Ostatni rok był dla nas wszystkich niezwykle wymagający – zarówno z perspektywy indywidualnej, jak i biznesowej. T-Mobile stawiało jednak czoła tym trudnościom, by świadczyć usługi wysokiej jakości. Firma zintensyfikowała również wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, który od lat stanowi ważną część jej strategii. Odzwierciedleniem tych działań jest wydany właśnie, czwarty już raport zrównoważonego rozwoju T-Mobile Polska.

Każda działalność biznesowa ma wpływ na otoczenie. T-Mobile bardzo dobrze zdaje sobie z niego sprawę, dlatego od lat wprowadza w życie rozwiązania minimalizujące negatywne skutki funkcjonowania biznesu. Misją firmy jest tworzenie środowiska, w którym nowoczesne technologie będą służyć zrównoważonemu rozwojowi społeczeństwa. Przyjęta strategia ESG stawia zaś przed nią ambitne cele, koncentrując się przy tym na czterech podstawowych obszarach: klimacie, cyrkularności, włączeniu cyfrowym i różnorodności. W tych też zakresach T-Mobile analizuje wpływ swoich aktywności, a wnioski regularnie publikuje w raportach. Obecne wydanie jest już czwartą edycją tej inicjatywy. Tym razem pod lupę wzięto dane dotyczące 2022 roku.

Duże wyzwania i ambitne cele

Zrównoważony rozwój to znacznie więcej niż tylko trend biznesowy. To głęboka odpowiedzialność społeczna i ekologiczna, od której zależy dobro naszej planety i przyszłych pokoleń. W T-Mobile w pełni przyjmujemy tę odpowiedzialność, i przez lata konsekwentnie wprowadzamy naszą strategię ESG. Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój to nie tylko misja korporacyjna; to moralny imperatyw, który podkreśla naszą wizję bardziej zrównoważonej i jasnej przyszłości. Dziś, gdy publikujemy nasz czwarty raport, prezentujemy namacalne i pozytywne efekty naszych działań, dowodząc, że łącząc wasz świat, łączymy was także z prosperującym i zrównoważonym światem.  – tłumaczy Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska.

W T-Mobile wierzymy, że działania z kręgu zrównoważonego rozwoju to nie tylko dodatek do celów biznesowych firmy czy obowiązek danego podmiotu. Takie podejście długoterminowo po prostu się opłaca, dla wszystkich – środowiska, społeczeństwa, ale też samej organizacji. Z tym większą radością przedstawiamy naszym klientom, partnerom i interesariuszom raport z ostatniego roku naszych działań. Aktywności i projekty, które tam opisujemy, naprawdę zmieniły rzeczywistość w obszarach, z którymi mamy styczność za sprawą naszej działalności, od różnorodności, poprzez tworzenie obiegu zamkniętego, aż po troskę o klimat oraz demokratyzację cyfryzacji komentuje Małgorzata Rybak-Dowżyk, dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i CR w T-Mobile Polska.

#GreenMagenta

Jednym z kluczowych celów T-Mobile pozostaje dążenie do neutralności klimatycznej. Dlatego firma przyjęła ambitne założenia w tym zakresie, których kolejnym etapem jest osiągnięcie w 2025 roku pełnej neutralności w obszarze emisji własnych, ostatnim punktem zaś – osiągniecie całkowitej neutralności klimatycznej do 2040 roku. Aby zrealizować to zamierzenie, operator inwestuje w rozwiązania z obszaru zielonej energii i modernizację floty samochodów służbowych, wśród których 80 proc. obecnie stanowią już pojazdy hybrydowe i elektryczne.

Innym aspektem pracy firmy są działania dotyczące cyrkularności elektroniki. Zgodnie ze swoją strategią T-Mobile dąży do stworzenia zamkniętego obiegu w 2030 roku. Operator skoncentrował się na przedłużaniu cyklu życia smartfonów, po to, aby ograniczyć powstawania elektrośmieci oraz wpływ środowiskowy produkcji nowych urządzeń. Udało się odzyskać przy tym telefony umieszczone przez firmę w obiegu, a starania objęły także próby ponownego wprowadzenia ich na rynek. Dodatkowo organizacja realizowała projekty edukacyjne, dzięki którym do recyklingu i ponownego wykorzystania trafiło więcej metali rzadkich ze starych urządzeń. W ostatniej edycji tego przedsięwzięcia uczniowie zebrali blisko tonę nieużywanych już telefonów i baterii. Dużą część tych działań realizowana jest w ramach projektu „Planeta Ma Znaczenie”. Przy czym jego częścią jest również m.in. wspólne sprzątanie świata, a podczas tegorocznej edycji udało się zebrać 134 smartfony, które zostały oddane następnie do recyklingu.

#GoodMagenta

Trzecim filarem aktywności firmy były inicjatywy z obszaru cyfryzacji. T-Mobile obrało za cel łączenie ludzi na równych zasadach, niezależnie od ich wieku czy poziomu kompetencji cyfrowych (operator oferuje tanie abonamenty komórkowe). Ważnym elementem realizacji tej strategii było wprowadzenie pełnej obsługi klientów niesłyszących i słabosłyszących, czego firma dokonała jako pierwszy i jedyny operator w Polsce. Dostarczyła ona ponadto urządzenia elektroniczne pozwalające na dostęp do internetu ponad 6 tysiącom seniorów. W ramach projektu T-Mobile „Sieć Pokoleń” powstał też przystępny kurs z obsługi komputerów, a także baza wiedzy.

Operator telekomunikacyjny skupia się również na najmłodszych użytkownikach sieci, których uczy, jak radzić sobie z potencjalnymi zagrożeniami. Aktywnie walczy z cyberbullyingiem, szczególnie często doświadczanym przez młodych ludzi, a przesłanie kampanii T-Mobile „Na wygranej pozycji” dotyczącej samoakceptacji i obrony przed przemocą dotarło do ponad 400 tysięcy osób. Firma zrealizowała również kampanię edukacyjną „Pewni w sieci”, z której Polacy mogli dowiedzieć się więcej o powszechnych zagrożeniach w internecie, takich jak phishing, spoofing czy fake news.

Czwartym obszarem działań ESG T-Mobile Polska jest inkluzywność i różnorodność. W tym zakresie firma dba o wysoki poziom edukacji w organizacji, w związku z czym 100 proc. jej nowych pracowniczek i pracowników przechodzi szkolenia dotyczące DEI. To jednak tylko niektóre elementy działalności operatora w 2022 roku. Więcej informacji o jego aktywnościach i wynikach można znaleźć w raporcie zrównoważonego rozwoju T-Mobile Polska.

źródło: t-mobile.pl

Może Ci się również spodoba