Technologia 5G a oczekiwania Millenialsów

Urodzeni pomiędzy rokiem 1980 a 2000 millenialsi to pokolenie dorastające w erze Internetu i komunikacji mobilnej. Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom technicznym, a także wysokim oczekiwaniom, to oni będą wyznaczać również trendy dotyczące przyszłości sieci i usług cyfrowych.

Oczekiwania millenialsów 5G

W momencie wprowadzenia na rynek technologii 5G, millenialsi będą stanowić największą ilościowo grupę wiekową, która będzie dodatkowo znajdować się w okresie, w którym stać ją na najwyższe wydatki konsumenckie. Odegrają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości przemysłu telekomunikacyjnego, zaś w szczególności usług 5G.

Millenialsi oczekują więcej

W porównaniu z innymi segmentami konsumenckimi, illenialsi charakteryzują się wysokimi oczekiwaniami dotyczącymi wydajności sieci.
Młodsi przedstawiciele pokolenia millenialsów byli wyraźnymi liderami zmian w konsumenckich trendach dotyczących wykorzystania treści wideo.

Przeprowadzone ostatnio w 14 krajach badanie obejmujące 14.000 użytkowników smartfonów ujawniło, że 28% millenialsów w wieku 15-24 lat korzysta ze streamingu wideo w systemie on-demand przez 1-3 godzin dziennie, zaś 17% ogląda takie transmisje przez 3-6 godzin – aż 6-krotnie dłużej niż użytkownicy w wieku ponad 45 lat.

Wysoki poziom konsumpcji treści wideo obserwowany w tej grupie wiekowej sprawia, że rosną także oczekiwania dotyczące wydajności sieci. W 12 z 14 badanych krajów millenialsi byli bardziej krytyczni w stosunku do wydajności sieci niż osoby w wieku powyżej 45 lat.
Mniej niż połowa użytkowników smartfonów z grupy millenialsów twierdziła, że ich oczekiwania dotyczące szerokopasmowej transmisji mobilnej zostały zaspokojone. W świetle rosnącej siły nabywczej oraz coraz większych oczekiwań millenialsów, wyniki badań wskazują, że operatorzy będą zmuszeni do przyłożenia większej wagi do zaspokojenia potrzeb tego właśnie segmentu konsumentów.

Mniej niż połowa użytkowników smartfonów z grupy millenialsów twierdzi, że ich oczekiwania dotyczące szerokopasmowej transmisji mobilnej są zaspokajane.

Millenialsi i osoby w wieku powyżej 45 lat, które twierdzą, że ich oczekiwania dotyczące szerokopasmowej transmisji mobilnej są zaspokajane .

Wysokie oczekiwania dotyczące 5G

Potencjalne korzyści, jakie niesie ze sobą wdrożenie sieci 5G, powodują, że oczekiwania rynku są znaczące. Wspomniane powyżej badanie przeprowadzone wśród użytkowników smartfonów wskazuje, że młodzi millenialsi oczekują od 5G wyższych prędkości i lepszego zasięgu.
Poproszono ich również o wskazanie najważniejszego dla nich parametru pracy sieci 5G. Ponad 30% wybrało odpowiedź inną niż prędkość czy zasięg, a mianowicie dłuższy czas pracy baterii, większy stopień niezawodności sieci oraz gwarantowany poziom jakości.

 

Choć operatorzy będą mieli trudności z szybkim spełnieniem niektórych z tych oczekiwań, to wiele z nich da się zrealizować dzięki wdrożeniu technologii 5G.

Ponad 30% użytkowników smartfonów z pokolenia millenialsów twierdzi, że od sieci 5G oczekuje czegoś więcej niż tylko większej prędkości i lepszego zasięgu.

Ewolucja przekazu wideo

Spełnienie oczekiwań pokładanych w technologii 5G wiąże się z poważnymi zmianami dotyczącymi sposobu działania sieci mobilnych. Do tej pory rosnąca popularność transmisji wideo była głównym czynnikiem zwiększającym ilość przesyłanych danych. Wraz z zacieraniem się granicy pomiędzy materiałami wideo i innymi treściami, użytkownicy nie ograniczają się wyłącznie do korzystania z aplikacji streamingowych czy serwisów on-demand, co każe nam spodziewać się dalszego wzrostu transmisji.

Materiały wideo stanowią obecnie ponad 50% całego ruchu w sieciach mobilnych. Szacuje się, że przed końcem roku 2023 wielkość ta wzrośnie do 75%.

W branży komórkowej toczą się żywe dyskusje dotyczące szybkiego rozwoju internetowych treści wideo, które mogą przybierać jeszcze bardziej angażujące użytkownika formy.

Rozwój wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR) postawi przed sieciami przyszłości zupełnie nowe wymagania. Badanie przeprowadzone niedawno w 8 państwach wśród konsumentów będących pionierami wdrażania technologii VR wykazało, że 7 z 10 osób oczekuje, iż VR/AR znacząco odmieni nasze codzienne życie.

Lubiący nowinki techniczne użytkownicy spodziewają się, że 5G odegra kluczową rolę w upowszechnianiu technologii wirtualnej rzeczywistości poprzez zmniejszenie opóźnień, zapewnienie możliwości doświadczania wrażeń dotykowych oraz zwiększenie rozdzielczości obrazu.

Wydaje się, że przy zapewnieniu odpowiedniej szybkości sieci, technologie VR oraz AR zmienią się z rozrywkowych i medialnych nowinek w rozwiązania znajdujące wiele praktycznych zastosowań konsumenckich i przemysłowych.

Tego rodzaju transformacja przyspieszy wraz z udostępnieniem nowych możliwości oferowanych przez sieci 5G, takich jak znaczne ograniczenie opóźnień w transmisji radiowej, a także plasterkowanie sieci (network slicing) czy Mobile Edge Computing (MEC).

Jeżeli weźmiemy pod uwagę ich obecne formy, to rozwiązania z zakresu rozszerzonej rzeczywistości (AR) mogą lepiej nadawać się do wykorzystania w środowisku mobilnym niż technologia wirtualnej rzeczywistości (VR).

Jednak granica pomiędzy tymi dwoma technologiami coraz bardziej się zaciera, owocując powstaniem takich rozwiązań jak połączona rzeczywistość (MR), stereoskopowe sześć stopni wolności (6DoF), czy tez holograficzna projekcja wideo na horyzoncie.

Sprostanie oczekiwaniom

Wraz z doskonaleniem obecnych szerokopasmowych sieci mobilnych, a także wraz ze wzrostem poziomu świadomości konsumentów coraz częściej mającymi do czynienia z usługami, które mogą rozwijać się dzięki technologii 5G, oczekiwania rynku będą ulegały ciągłym zmianom.
Operatorzy komórkowi przygotowujący się do wdrożenia 5G będą mieli okazję do zdobycia zaufania millenialsów poprzez zaspokojenie ich potrzeb – a tym samym będą mogli czerpać korzyści, jakie niesie ze sobą zwiększony poziom lojalności klientów.

źródło: ericsson.pl

Może Ci się również spodoba