Wyniki T-Mobile Polska w III kwartale

W trzecim kwartale 2021, T‑Mobile Polska: Odnotował stabilny wzrost przychodów organicznych o ok. 2,2% (r/r) (po uwzględnieniu negatywnego wpływu regulacji stawek MTR/FTR). Osiągnął zwiększenie dynamiki wzrostu zysku EBITDA AL do poziomu 5,5% (w porównaniu do 4,1% wzrostu EBITDA AL w pierwszej połowie roku). Osiągnął pozytywny bilans przenośności numerów jako jedyny z operatorów infrastrukturalnych. Odnotował znaczący wzrost bazy klientów zarówno w segmencie kontraktowym jak i przedpłaconym – łącznie o 354 tysiące (r/r). Skutecznie...