Jak dobrze ładować smartphona?

Ogólnie rzecz biorąc, aby dobrze ładować swój smartphone, należy: Używać oryginalnego lub certyfikowanego kabla i ładowarki: Użycie nieodpowiedniego kabla lub ładowarki może prowadzić do szybszego zużycia baterii lub nawet uszkodzenia telefonu. Ładować telefon, gdy jest wyłączony lub w trybie uśpienia: Podczas ładowania telefon może wykorzystywać energię z baterii, co może spowolnić proces ładowania. Nie ładować telefonu do pełna: Jeśli bateria jest już naładowana w 80%,...