T-Mobile Polska wyniki za rok 2020

W roku 2020 T-Mobile Polska zanotował:

  • Wzrost przychodów o 1,1% oraz EBITDA AL o 2% w stosunku do 2019 r.
  • Konsekwentną poprawę przychodów z usług mobilnych o 4,6% (r/r).
  • Wzrost bazy klientów ogółem do poziomu 11,2 mln oraz wzrost liczby klientów kontraktowych.
  • Utrzymanie współczynnika odejść (churn) w segmencie kontraktowym na rekordowo niskim poziomie na przestrzeni 12 miesięcy, co w perspektywie całego roku pozwoliło na osiągniecie poziomu 0,7%.
  • W czwartym kwartale utrzymanie przychodów na stabilnym poziomie oraz utrzymanie zysku EBITDA na poziomie z roku ubiegłego przy jednoczesnym przeznaczeniu znaczącej jego części na wypłatę premii specjalnej dla pracowników firmy za ich wkład w mocne wyniki w 2020 roku.
  • Na przestrzeni całego roku operator utrzymywał najwyższy poziom usług oraz obsługi, a także dostosowywał swoją ofertę do rosnącego zapotrzebowania klientów na transmisję danych i usługi cyfrowe.
  • W obszarze biznesowym wspierał klientów w transformacji cyfrowej firm, w szczególności w obszarze usług chmurowych oraz transmisji danych, data center i bezpieczeństwa, przewidując ciągły wzrost zapotrzebowywania na nie.
  • Firma optymalizowała działanie sieci i stale ją rozwijała, co pozwoliło T-Mobile utrzymać najwyższą jakość usług szczególnie w obliczu wzmożonego zapotrzebowania na transmisję danych. Uruchomiła także sieć piątej generacji i rozbudowywała jej zasięg.

Zgodnie z założeniami strategii rozwoju, w 2020 roku T-Mobile Polska wypracował wzrost zarówno przychodów w ujęciu rocznym, jak i zysku EBITDA AL, które wyniosły odpowiednio 6,46 miliarda złotych oraz 1,68 miliarda złotych. W porównaniu do roku ubiegłego operator zanotował poprawę przychodów o 1,1% oraz zysku EBITDA AL o 2%. Co ważne, wzrosty te udało się wypracować mimo obciążenia w postaci zmniejszenia przychodów z roamingu oraz trudniejszej, zmiennej sytuacji rynkowej. Mimo tej zmienności, przychody operatora rosły stabilnie w porównaniu do ubiegłego roku przez trzy kwartały, by ustabilizować się w kwartale czwartym. Na wynik EBITDA AL ostatniego kwartału wpływ ma decyzja o przeznaczeniu przeważającej części zysku na wypłatę specjalnej premii rocznej w wysokości 500 euro wszystkim pracownikom spółki.

Bez wątpienia w roku 2020 usługi T-Mobile znalazły się w centrum życia naszych klientów, stając się podstawą zdalnej pracy, edukacji, rodzinnej rozrywki, a nawet sposobem na funkcjonowanie całych firm. To dla nas ogromna odpowiedzialność, ale też szansa na wypracowanie bliskich relacji z klientami i zdobycie ich zaufania. Wzrost ich lojalności pokazuje, że strategia skupiona na najwyższej jakości usług i obsługi pozwoliła nam ten cel osiągnąć – powiedział Andreas Maierhofer, CEO T-Mobile Polska. Z punktu widzenia celów biznesowych, wypracowania stabilnego wzrostu EBITDA, musieliśmy zmierzyć się z dwoma wyzwaniami: dodatkowymi nakładami, związanymi z utrzymaniem jakości sieci pod obciążeniem oraz koniecznością przestawienia praktycznie całej firmy na zdalny tryb pracy, a także niższymi przychodami z roamingu. Tym bardziej cieszymy się, że na koniec roku nie tylko cel ten udało się zrealizować, ale nawet przeznaczyliśmy znaczą część zysku wypracowanego w czwartym kwartale na wypłatę specjalnej premii pracownikom w uznaniu ich wkładu w sukces osiągnięty w tym roku.

 

 

Osiągniecie tak pozytywnych wyników było możliwe dzięki konsekwentnej poprawie kluczowych wskaźników operacyjnych, a w szczególności rozbudowie bazy klientów. Na koniec roku liczyła ona 11,198 miliona, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 244 tysiące klientów. W tym czasie spółka rozwijała także bazę użytkowników usług szerokopasmowych, notując na koniec roku niemal 40.000 klientów, w tym 30.500 użytkowników łączy światłowodowych (FTTH). W skali całego roku T-Mobile obniżył średni miesięczny wskaźnik odejść (churn) klientów kontraktowych do rekordowo niskiego poziomu 0,7%.

Po niezwykle obiecującym rozpoczęciu roku, bardzo szybko znaleźliśmy się w obliczu wyzwania w postaci spadku przychodów z roamingu, spowodowanego ograniczeniem ruchu turystycznego oraz przed koniecznością wstrzymania działalności części naszych sklepów. W tej sytuacji duża stabilność finansowa spółki, wypracowana na przestrzeni ostatnich lat okazała się ogromnym atutem antykryzysowym. Pozwoliła nam sprawnie zaadaptować się do nowego modelu pracy, a jednocześnie kontynuować inwestycje w sieć i jakość obsługi – powiedział Juraj Andras, członek Zarządu T‑Mobile Polska ds. finansowych – Podjęte działania, w połączeniu ze wzrostem bazy oraz skutecznym zaadresowaniem rosnącego zapotrzebowania na usługi cyfrowe po stronie naszych klientów, pozwoliły nam zrealizować cele finansowe.

 

 

Ramię w ramię z klientami w okresie pandemii

Działania T-Mobile Polska w 2020 r. skierowane do klientów indywidulanych były w dużej mierze zdeterminowane przez pandemię COVID-19. Znalazło to odzwierciedlenie nie tylko w zmianie komunikacji marketingowej, ale również ofertach, nowych kanałach kontaktu i dodatkowych, proklienckich aktywnościach.

Aby odpowiedzieć na zwiększone zapotrzebowanie na internet, związane z pracą i nauką zdalną, operator przez cały rok udostępniał klientom cotygodniowe, bezpłatne bonusy w ramach akcji Happy Fridays. Klienci aktywowali je blisko 13 mln razy, korzystając z ponad 74 mln bezpłatnych gigabajtów. Dodatkowo pod koniec roku klienci indywidualni T-Mobile otrzymali na święta 2 tygodnie nielimitowanego internetu mobilnego zupełnie za darmo.

W 2020 roku T-Mobile stawiał również na rozwój usług konwergentnych, ze szczególnym naciskiem na internet światłowodowy. Z końcem roku usługa ta docierała do ok. 3,5 mln gospodarstw domowych, a klienci już korzystający ze światłowodu od T-Mobile pozytywnie oceniali zarówno samą usługę (ponad połowa ocen 9 i 10 w 10-stopniowej skali), proces sprzedaży (75% wskazań 9 i 10) oraz proces instalacji (80% oceny 9 i 10). Sprzedaż światłowodu w każdym kolejnym miesiącu 2020 systematycznie rosła. Dodatkowo z początkiem 2021 T-Mobile udostępnił swoim obecnym klientom abonamentowym usługę światłowodu za darmo do końca roku w umowie na 24 miesiące.

Pomimo ograniczeń pandemicznych T-Mobile nie zapominał o rozwoju infrastruktury i zapewnieniu klientom sieci najwyższej jakości. Od połowy 2020 r. mogą oni korzystać z sieci 5G, coraz szerszy staje się również wachlarz smartfonów w ofercie operatora, obsługujących ten standard – w 2020 roku co czwarte urządzenie wprowadzone w T-Mobile działało w sieci piątej generacji. Obecnie klienci mogą wybierać spośród 26 smartfonów i 2 routerów 5G.

 

Sprawdzony partner w cyfrowej transformacji

W obszarze biznesowym rok 2020 upłynął pod znakiem dynamicznej cyfryzacji biznesu. Specjaliści T-Mobile wspierali klientów zarówno w projektach przestawienia całych przedsiębiorstw na pracę zdalną i uruchomienia działalności w obszarze e-commerce pod presją czasu, ale także pomagali tworzyć rozwiązania teleinformatyczne o najwyższym stopniu skomplikowania, pomagające firmom w optymalizacji kosztów i utrzymaniu efektywności. Spółka odnotowała błyskawiczny wzrost zapotrzebowania na usługi łączności, zarówno w postaci wzrostu liczby zamówień na nowe łącza, jak i podniesienia parametrów już istniejących. Klienci znakomicie przyjęli rozbudowę oferty w obszarze usług chmurowych, a stale rozwijane kompetencje cyfrowe firmy zostały zauważone przez rynek i pod koniec roku T-Mobile otrzymał nagrodę w konkursie Digital Excellence Awards, w kategorii Transformational Capabilities.

T-Mobile wspierało sektor publiczny, pomagając w cyfryzacji urzędów oraz placówek zdrowia. Oferta operatora skierowana do sektora edukacji spotkała się z dużym zainteresowaniem szkół i uczelni, które w związku z sytuacją pandemiczną musiały przejść w zdalny tryb nauczania. Projekt Przyjazna Szkoła Zdalna prowadzony przez T-Systems, Microsoft i Chmurę Krajową, polegający na bezpłatnym wsparciu w konfiguracji i uruchomieniu platformy MS Teams, objął ponad 700 placówek edukacyjnych. Kolejny duży projekt wspierający zdalne nauczanie, to dostarczenie 40 000 kart SIM do Szkolnych Zestawów Multimedialnych.

Wśród klientów pozyskanych w roku 2020 r. przez T-Mobile oraz T-Systems znalazły się takie przedsiębiorstwa jak: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Polska Spółka Gazownictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowy Fundusz Zdrowia oddział w Krakowie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Poszerzono również współpracę z operatorem gazociągów przesyłowych Gaz-System. W minionym roku operator oddał także do użytku pierwszą w Polsce prywatną sieć telekomunikacyjną stworzoną specjalnie z myślą o konkretnym kliencie biznesowym. Sieć kampusowa wykorzystująca technologię 5G została uruchomiona przez T-Mobile w Krakowie w lokalizacjach firmy ASTOR.

Wyraźny wzrost zainteresowania usługami teleinformatycznymi doskonale wpisuje się realizację projektu budowy nowego data center Szlachecka, nad którym T-Mobile prowadziło prace na przestrzeni roku. W październiku dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pod tę inwestycję, a otwarcie obiektu dla klientów zaplanowane jest na jesień tego roku . Nowa inwestycja spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatami, a jego wysoka energooszczędność stawia go na równi z najbardziej nowoczesnymi centrami przetwarzania danych. Rozwijając ofertę zaawansowanych usług ICT dla firm T-Mobile w ostatnich miesiącach wprowadziło do portfolio SD-WAN, który uzupełni istniejącą ofertę łączności WAN, a także nowy produkt z obszaru cyberbezpieczeństwa – Cloud Security – zapewniający przedsiębiorstwom ochronę urządzeń i sieci przed zagrożeniami cybernetycznymi na bardzo wysokim poziomie, dostępnym dotychczas jedynie dla największych organizacji.

Spółka zrealizowała także szereg projektów z obszaru inteligentnych miast oraz Internetu Rzeczy (Internet of Things), na czele z uruchomieniem instalacji monitoringu miejskiego w Augustowie oraz systemu inteligentnego parkowania we Wrocławiu. Wykorzystując ogólnopolską sieć mobilną w standardzie NB-IoT (Narrowband for Internet of Things) T-Mobile wdrożył rozwiązania smart meteringu dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej w Koszalinie i Krakowie, a także ogłosił udział w pierwszym w Polsce projekcie operatora smart agriculture – inteligentnych usług dla rolnictwa.

Również w segmencie małych firm T-Mobile odnotowuje dobre wyniki. Sztandarowa oferta MagentaBIZNES może pochwalić się już ponad 1,2 miliona kontraktów, a segment małych firm cały czas rośnie.

 

Inwestycje sieć w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na dane

W ciągu ostatnich 12 miesięcy T-Mobile prowadził bardzo aktywne działania w obszarze sieci. Początek pandemii spowodował znaczący wzrost zapotrzebowania na mobilne usługi telekomunikacyjne – w zaledwie klika dni nastąpił skokowy wzrost liczby wykonywanych połączeń głosowych o około 40%, a ilość przesyłanych danych wzrosła o około 25%. W całym 2020 roku średnia miesięczna ilość danych przesyłanych w sieci T-Mobile wzrosła o ponad 40%.

W połowie 2020 roku T-Mobile komercyjnie uruchomił sieć 5G, która obecnie, dzięki 1650 stacjom bazowym działającym na częstotliwościach 2100MHz dociera z zasięgiem do około 6,3 mln mieszkańców Polski. W kolejnych miesiącach 2021 roku można się spodziewać uruchamiania sieci 5G na tych samych częstotliwościach w kolejnych dużych miastach Polski. Jednocześnie T-Mobile cały czas utrzymuje gotowość do budowy sieci 5G na nowych częstotliwościach, gdy tylko zostaną one rozdysponowane.

W czwartym kwartale zakończył się również proces wdrażania po stronie sieciowej technologii VoLTE dla klientów rynku przedpłaconego. W lutym bieżącego roku technologia ta, która pozwala na realizowanie rozmów telefonicznych z wykorzystaniem sieci LTE, została udostępniona już pierwszej grupie klientów. Klienci abonamentowi mogli skorzystać z VoLTE po raz pierwszy w 2016 roku. Obecnie technologia ta odpowiada za ponad 20% całego ruchu głosowego w sieci. Włączenie VoLTE dla klientów prepaid jest jednym z pierwszych kroków przygotowawczych do wyłączenia sieci 3G przez T-Mobile zaplanowanego na 2023 rok.

 

Ambitne cele w obszarze odpowiedzialności społecznej

Strategia T-Mobile Polska jest nierozerwalnie związana z ochroną planety i realizacją odpowiedzialnych celów biznesowych w praktyce. W tym roku firma rozpoczęła kampanię WE CARE, która łączy wszystkie jej działania ekologiczne i stawia ambitne cele. Jej działania obejmują przede wszystkim aktywności mające na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, oszczędność zasobów, a także zwiększenie wydajności wykorzystania energii.

T-Mobile rozpoczął już wewnętrzną kampanię STOP PLASTIC, w ramach której zrezygnował z plastikowych toreb w salonach sprzedaży, a także zminimalizował użycie wyrobów z tworzyw sztucznych w biurach. Zgodnie z celem grupy DT, jakim jest znaczne ograniczenie emisji CO2, operator jest także w trakcie procesu przestawiania się na zieloną energię. W 2020 roku firma w 70% korzystała z energii ze źródeł odnawialnych, a już w 2021 r. planuje korzystać wyłącznie z zielonej energii. Ponadto T-Mobile wprowadza do swojej floty przyjazne środowisku pojazdy elektryczne już od 2011 roku. W najbliższych latach będzie zastępować samochody firmowe napędzane silnikami diesel pojazdami o alternatywnym napędzie, między innymi hybrydowym.

źródło: t-mobile.pl

Może Ci się również spodoba