T-Mobile Polska podpisuje wieloletnie umowy na produkcję energii ze źródeł odnawialnych

Zgodnie ze strategią klimatyczną TMPL, która zakłada osiągnięcie zerowej emisyjności w całym łańcuchu dostaw do roku 2040, T-Mobile Polska zapewniła produkcję zielonej energii w ramach kontraktu vPPA  na najbliższe 15 lat. W ramach współpracy, spółki z grupy V-Ridium wybudują 2 farmy wiatrowe i 3 fotowoltaiczne, które zapewnią około 200 GWh energii elektrycznej rocznie i pomogą zredukować co roku ponad 145 tysięcy ton emisji CO2. Pierwsze instalacje fotowoltaiczne zbudowane w ramach tej współpracy rozpoczną działanie w ciągu najbliższych 6 miesięcy. 

Strategia T-Mobile zakłada osiągnięcie zerowej emisyjności netto, dotyczącej zarówno pośrednich i bezpośrednich emisji już w ciągu najbliższych trzech lat, a do 2040 roku chcemy także osiągnąć ten cel dla całego łańcucha dostaw. Umowy, podpisane ze spółkami, w których udziały posiada Augusta Energy sp. z o.o. należąca do joint-venture V-Ridium Power Group sp. z o.o. oraz spółki KGAL ESPF 4 Holding Sàrl z siedzibą w Luksemburgu, w istotny sposób przybliżają T-Mobile Polska do spełnienia tego ambitnego planu.

W T-Mobile Polska rozwijamy technologie w trosce o środowisko. Od wielu lat pracujemy nad tym, by ograniczyć do minimum nasz wpływ na otoczenie: począwszy od inicjatyw takich jak modernizacja naszej floty samochodowej, radykalne ograniczenie użycia plastiku w biurach i salonach, po programy takie jak Smartfon Re:generacja, zachęcanie klientów do rezygnacji z papierowych faktur czy wyposażanie naszych stacji bazowych w instalacje fotowoltaiczne. Dzisiaj pokazujemy, jak działając w duchu zrównoważonego rozwoju łączyć korzyści ekologiczne z finansowymi – dzięki kontraktowi vPPA (virtual Power Purchase Agreeement) i budowie aż 5 farm OZE obniżymy nie tylko nasz ślad węglowy, ale także koszty pozyskania energii, gwarantując sobie przewidywalność cen w perspektywie aż 15 lat – powiedział Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska.

Już w tej chwili T-Mobile korzysta w 100% z zielonej energii, jednak tak długofalowy kontrakt, związany z budową odnawialnych źródeł specjalnie dla nas, to ważny krok w budowie fundamentów stabilności spółki w długim okresie. W czasach, gdy ceny energii zmieniają się skokowo, dzięki nowatorskiej w skali polskiego rynku umowie vPPA zabezpieczyliśmy dostawy zielonej energii w z góry ustalonych cenach, co pozwoli nam na ograniczenie ryzyka kosztowego w długim okresie – dodał Juras Andras, członek zarządu T-Mobile Polska ds. finansowych.

Już w najbliższych miesiącach uruchomione zostaną pierwsze farmy fotowoltaiczne zbudowane w ramach kontraktów zawartych z naszą spółką, a już w pierwszej połowie 2023 roku pracę rozpoczną również te pozyskujące energię wiatrową. Instalacje zbudowane w ramach współpracy łącznie osiągną moc 98 MW, a planowana ilość wytworzonej energii to około 200 GWh rocznie, co pokrywa większość zapotrzebowania T-Mobile Polska. To więcej, niż wynosi średnioroczne zużycie prądu przez niemal 70 tysięcy gospodarstw domowych w Polsce. Instalacje pozwolą na ograniczenie emisji CO2 o ponad 145 tysięcy ton każdego roku.

źródło: t-mobile.pl

Może Ci się również spodoba