Solidne wyniki Play za pierwsze półrocze 2022

upc playGrupa Play osiągnęła solidne wyniki biznesowe i finansowe w pierwszej połowie 2022 r., dzięki najkorzystniejszej ofercie dla klientów oraz finalizacji przejęcia UPC Polska. Liczba raportowanych klientów mobilnych wzrosła r/r o prawie 8% do 16,5 mln, a łączna liczba abonentów usług stacjonarnych i usług dla domu wyniosła 1,9 mln. Przyspieszyło to w drugim kwartale 2022 r. wzrost całkowitych przychodów o 26% w porównaniu do ubiegłego roku. Rozwijając swoją najnowocześniejszą infrastrukturę mobilną Play przekroczył historyczny kamień milowy uruchomionych 10 tys. stacji bazowych oraz zawarł strategiczne partnerstwo mające na celu zapewnienie 6 milionom polskich gospodarstw domowych dostępu do szybkiego internetu i swobodę wyboru w nowym modelu otwartego dostępu do sieci.

 Najważniejsze dane operacyjne za pierwsze półrocze 2022:

 • Solidne wyniki biznesowe i finansowe po konsolidacji z wynikami UPC:
  • Liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) wzrosła o 7,8% r/r osiągając liczbę 16,5 mln. Liczba aktywnych klientów mobilnych wzrosła o 5,6% r/r osiągając 12,7 mln
  • Liczba abonentów usług stacjonarnych i usług dla domu osiągnęła 1,9 mln dzięki dalszemu rozwojowi usługi telewizyjnej PLAY NOW TV i dostępowi do internetu stacjonarnego Play oraz usług UPC. Baza klientów UPC wzrosła o 4% r/r do 1,6 mln
  • Całkowite przychody wzrosły o 26% r/r osiągając w drugim kwartale 2022 r. 2,3 mld PLN
  • Przychody z usług mobilnych wzrosły o 7,3% r/r, do poziomu 1,1 mld PLN w drugim kwartale 2022 r.
  • Przychody z usług wzrosły o 30% r/r osiągając w drugim kwartale 2022 r. 1,9 mld PLN
  • EBITDAaL wzrosła o 79% r/r przekraczając w drugim kwartale 2022 r. poziom 1 mld PLN
 • Finalizacja przejęcia wiodącego dostawcy internetu i usług telewizyjnych UPC Polska z dniem 1 kwietnia br oraz wprowadzenie pierwszej wspólnej, powitalnej oferty już po 7 tygodniach od przejęcia, przy jednoczesnym kontynuowaniu procesu integracji
 • Kontynuacja inwestycji w rozbudowę sieci w celu zapewnienia dostępu do usług najwyższej jakości dla klientów w całej Polsce
  • Przekroczenie historycznego kamienia milowego 10 tys. stacji bazowych, uruchomienie 936 nowych stacji r/r, co łącznie dało 10 031 stacji na koniec drugiego kwartału 2022 r.
  • Umowa z InfraVia Capital Partners o połączeniu sił w ramach spółki celowej, której celem jest zapewnienie 6 milionom polskich gospodarstw domowych szerokopasmowej łączności światłowodowej w nowym otwartym modelu dostępu do sieci
  • Play i UPC na pierwszym miejscu w rankingu ogólnopolskich dostawców internetu organizowanym przez SpeedTest.pl
 • Strategiczne partnerstwa zapewniające dalszy rozwój technologii i innowacyjnych rozwiązań –nabycie udziału większościowego w Redge Technologies lidera rozwiązań wideo online w Polsce i Europie Środkowej
 • Dalsze wsparcie dla Ukrainy
  • Play jako pierwszy operator, podjął natychmiastowe działania wspierające obywateli Ukrainy uciekających przed wojną aby zapewnić niezbędną pomoc na granicy, kontakt z rodziną i bliskimi
  • Dodatkowo Play przekazał 250 000 PLN Polskiej Akcji Humanitarnej aby wesprzeć obywateli Ukrainy

Jean Marc Harion, Prezes Grupy Play:

Pierwsza połowa 2022 roku to punkt zwrotny dla PLAY, a także moment przełomowy dla polskich klientów. Jestem dumny z tego, jak szybko i skutecznie zespoły Play i UPC połączyły swoje siły i w rekordowo szybkim czasie wprowadziły naszą pierwszą wspólną ofertę powitalną. PLAY i UPC łączą wspólne cele – wsłuchiwanie się w potrzeby klientów oferując im najlepszy stosunek jakości do ceny oraz najwyższą jakość usług mobilnych i stacjonarnych. W II kwartale 2022 r. umocniliśmy naszą wiodącą pozycję na polskim rynku przyspieszając wzrost i poprawiając wyniki we wszystkich kategoriach, począwszy od satysfakcji klientów po przychody i efektywność finansową, zarówno dla usług mobilnych, jak i stacjonarnych. Rozwijając swoją najnowocześniejszą infrastrukturę mobilną zapewniającą łączność Polakom, przekroczyliśmy historyczny kamień milowy 10 tys. stacji bazowych. Ponadto, nawiązaliśmy współpracę z firmą InfraVia Capital Partners, aby umożliwić dostęp do sieci światłowodowej 6 milionom gospodarstw domowych w Polsce, realizując naszą misję zapewnienia wolności wyboru polskim klientom w nowym modelu otwartego dostępu do sieci. Jestem przekonany, że pracując razem jako jeden zespół zbudowaliśmy mocne fundamenty, aby zrealizować naszą ambicję tworzenia nowej jakości na polskim rynku telekomunikacyjnym z korzyścią dla klientów, społeczeństwa i gospodarki cyfrowej.

źródło: play.pl

Może Ci się również spodoba