HUAWEI i GSA dzielą się wiedzą nt. 5G do zastosowań wewnątrz budynku

HUAWEI oraz stowarzyszenie Global mobile Suppliers Association (GSA), założone przez dostawców infrastruktury służącej do budowy sieci telefonii komórkowejokreśliły wymagania dla sieci 5G do zastosowań wewnątrz budynku w oficjalnym dokumencie „5G-Oriented Indoor Digitalization Solution White Paper”. Został on przedstawionym podczas ostatniego Global Mobile Broadband Forum (MBBF) 2017.

Szerokie zastosowania technologii 4.5G i 5G wzbogacą telefonię komórkową w wielu aspektach. Bowiem tradycyjne wewnętrzne sieci nie są już w stanie sprostać wymaganiom technologicznego rozwoju. Operatorzy pilnie potrzebują więc nowych rozwiązań wewnętrznych, dostosowanych do stałego wzrostu liczby mobilnych urządzeń szerokopasmowych.

W obliczu wyzwań związanych z przepustowością, doświadczeniem użytkowników, hybrydowymi sieciami wysokiego i niskiego pasma oraz utrzymaniem i konserwacją (O&M) zapewniające szybką reakcję na wszelkie zdarzenia, tradycyjne sieci wewnętrzne nie są w stanie sprostać wymaganiom rozwoju technologicznego. Natomiast cyfrowe sieci rozproszone – wykorzystujące zazwyczaj takie rozwiązania jak active head ends, sieci oraz kable światłowodowe podczas transmisji oraz wysoką jakość O&M – mogą w pełni zaspokoić wymagania sieci 4G i 4.5 G, a następnie 5G i kolejnych oraz pomóc operatorom w osiągnięciu maksymalnego poziomu zwrotu z inwestycji.

Dokument proponuje też trzy etapy budowania nowoczesnych wewnętrznych sieci cyfrowych. Pierwszym krokiem dla operatorów jest wykorzystanie tutaj istniejących już zasobów widmowych w celu ulepszenia doświadczeń użytkowników wewnętrznych sieci LTE. Następnie, w oparciu o architekturę cyfrową, operatorzy nakładają moduł high-band 5G NR na istniejące sieci, aby szybko przejść do technologii 5G. Ostatecznym krokiem jest budowa przez operatorów nowych sieci 5G i ich wdrożenie na szeroką skalę.

W dokumencie zwrócono również uwagę na fakt, że w ostatnich latach dystrybutorzy tradycyjnych nadajników DAS (Distributed Antenna System) rozpoczęli już sprzedaż cyfrowych produktów, które stały się siłą napędową cyfryzacji wewnętrznych sieci. Wynikające z nich korzyści zostały już docenione przez zdecydowaną większość operatorów, dzięki czemu powstał nowy standard wewnętrznych sieci wśród globalnych operatorów, który pokazuje również ogromny potencjał do rozwoju w tym obszarze.

W erze mobilnych urządzeń szerokopasmowych, w której trzeba mierzyć się z dużym zapotrzebowaniem transmisji danych oraz znaczących połączeń między „rzeczami”, operatorzy muszą zastanowić się jak właściwie wdrożyć wewnętrzne sieci, aby sprostać wyzwaniom wobec ich pojemności oraz zasięgu. Jesteśmy przekonani, że kompletny zasięg w pomieszczeniach jest kluczowy dla sukcesu przemysłu sieci komórkowych. Zapotrzebowanie rynku wobec wewnętrznego środowiska nabrało na znaczeniu i ten wzrost będzie postępował w przyszłości – powiedział Joe Barrett, prezydent stowarzyszenia GSA.

GSA and Huawei mają identyczne poglądy na rozwój wewnętrznych sieci do technologii 5G. Wierzymy, że muszą być one rozwijane w oparciu o najnowsze cyfrowe rozwiązania oraz elastyczne wsparcie całego środowiska ICT przy przekształcaniu w kierunku technologii 5G. Na tym etapie budowanie wewnętrznych cyfrowych sieci 4G przyniesie znaczące korzyści oraz pomoże operatorom w łatwiejszym przystosowaniu się do technologii 5G, zarazem chroniąc ich inwestycje. Celem firmy Huawei jest bliska współpraca ze wszystkimi partnerami z branży, aby zbudować pełen dynamiki wewnętrzny cyfrowy ekosystem, oferujący nowe perspektywy dla operatorów – podkreślił Peng Honghua, dyrektor Huawei dla linii produktów Small Cell.

Pełna treść dokumentu „5G-Oriented Evolution of Indoor Digital Networks White Paper” dostępna jest pod poniższym linkiem:

http://www1-back.huawei.com/en/industry-insights/mbb-2020/trends-insights/5g-oriented-indoor-digitalization-solution

Może Ci się również spodoba