Chocianów stanie się smart dzięki T-Mobile

Na mocy umowy pomiędzy T‑Mobile Polska, a położonym w województwie dolnośląskim miastem i gminą Chocianów, firma wdroży szereg nowoczesnych rozwiązań smart city, poprawiających życie i bezpieczeństwo mieszkańców.

W pierwszym etapie projektu zostanie zainstalowany system kamer miejskiego monitoringu. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców postulujących o skuteczny monitoring i poprawę bezpieczeństwa w mieście. Wdrażany przez T‑Mobile system wideodetekcji oraz wideoanalizy obrazu jest oparty o najnowocześniejsze algorytmy behawioralne oraz elementy sztucznej inteligencji. W trybie rzeczywistym system wykrywa zdarzenia niepożądane i pozwalają na natychmiastową reakcję odpowiednich służb w mieście.

Kolejnym elementem smart city jest instalacja systemu miejskiego Wi-Fi, który zostanie zainstalowany w najważniejszych punktach miasta poprawiając w ten sposób dostęp mieszkańców, a także gości do zasobów Internetu. Smart city dla Chocianowa jest projektem długofalowym, rozłożonym na etapy, z którym miasto wiąże wielkie nadzieje na rozwój.

Partnerem T‑Mobile w projekcie dla miasta i gminy Chocianów jest firma SOPHUS realizująca projekty wideomonitoringu oraz firma ACO Solutions odpowiadająca za dostawę sprzętu do realizacji miejskiego Wi-Fi.

Podpisana w sierpniu umowa jest efektem przetargu oraz wielomiesięcznych rozmów, spotkań i konsultacji, a szczegóły można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chocianów.

Warto jednocześnie dodać, że T‑Mobile intensywnie rozbudowuje swoje stacje bazowe o standard przesyłu danych Narrowband-IoT, przeznaczony do budowy rozwiązań inteligentnych miast oraz Internetu Rzeczy. Z końcem kwietnia br. zasięg sieci NB-IoT operatora objął już 94% obszaru Polski.

źródło: tmobile.pl

Może Ci się również spodoba